საქართველოს ნარკოპოლიტიკის მუზეუმი/ექსპოზიცია (2019-2020)

პროექტის   მიზანს წარმოადგენს დოკუმენტური, ფოტო, ვიდეო, ხმოვანი მასალის საფუძველზე - საქართველოში ნარკოპოლიტიკის განვითარების ისტორიული ბაზის შექმნა, რომელსაც ექნება ონლაინ მუზეუმის სახე - ნარკოპოლიტიკის ექსპოზიციისონლაინ პლატფორმის შექმნა. და რა თქმა უნდა, ნარკოპოლიტიკის დეკრიმინალიზაციის იდეის პოპულარიზაცია საზოგადოებაში

ექსპოზიციის ონლაინ ბაზის შესაქმნელად  მოიძია საჭირო მასალების, რომელიც მოიცავს: ნარკოპოლიტიკის ფორმირებასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან მოვლენებს, ღონისძიებებს, აქტივობებს, კამპანიებს (ამ აქტივობათა ამსახველი დოკუმენტური, ვიდეო, ფოტო, ხმოვანი მასალა, ცოცხალი ისტორიები);

ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ სტატიები, დოკუმენტები

შეიქმნა ნარკოპოლიტიკის მსხვერპლთა პირადი ისტორიები (ვიდეო, აუდიო ისტორები); ონლაინ პლატფორმაზე ისტორიების განთავსება მოხდება მხოლოდ ინფორმირებული თანხმობის მიღების შემთხვევაში.

მზადდება ნარკოპოლიტიკის მდგომარეობის შესახებ ინტერვიუები პოლიტიკოსებთან, ჯანდაცვის და საკანონდებლო სფეროში გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან და ექსპერტებთან საქართველოში.

მასალების მოძიება ნარკოპოლიტიკის ფორმირების პროცესში აქტიურად ჩართული ექსპერტებთან, ინდივიდუალური წევრებთან, სათემო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან თანამშრომლობის საფუძველზეხდება; 

მოხდება კომისიის ფორმირება, რომელიც უზრუნველყოფს შერჩეული მასალების განხილვასა და ვალიდაციას; შეგროვებული მასალების საბოლოო შერჩევა მოხდება კომისიის წევრების მიერ.


N4 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N4 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

პრაქტიკული რჩევები აივ/შიდსთან მიმართებაში

პრაქტიკული რჩევები აივ/შიდსთან მიმართება...

სოციალური კამპანია სტიგმისა და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ

სოციალური კამპანია სტიგმისა და დისკრიმინ...

ამერიკული კომპანია გილეადის განცხადება საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამასთან დაკავშირებით

ამერიკული კომპანია გილეადის განცხადება ს...

2011-2013: ევროკავშირი (EC1) DCI-SANTE/2011/260-569 აივ პროფილაქტიკის შესაძლებლობების გაუმჯობესება

2011-2013: ევროკავშირი (EC1) DCI-SANTE/2...

ახალი კორონავირუსი და ნარკოტიკების მოხმარება - ინტერვიუ ნინო ჯანაშიასთან

ახალი კორონავირუსი და ნარკოტიკების მოხმა...

ქსელის წესდება და დოკუმენტები

ქსელის წესდება და დოკუმენტები...

EWMI/ACCESS სწრაფი რეაგირების საგრანტო კონკურსში „იმოქმედე ახლა“

EWMI/ACCESS სწრაფი რეაგირების საგრანტო კ...

ქსელის წევრი ორგანიზაციები

ქსელის წევრი ორგანიზაციები...