,,საქართველოს ნარკოპოლიტიკის მუზეუმი/ექსპოზიცია“ -drugpolicy.ge


,,საქართველოს ნარკოპოლიტიკის მუზეუმი/ექსპოზიცია“ აღსანიშნავია, რომ საქართველოში ნარკოპოლიტიკის...

2021-06-30
C ჰეპატიტის მკურნალობის და დიაგნოსტიკის ადვოკაცია საქართველოში (2018-2019)


 პროექტი - C ჰეპატიტის მკურნალობის და დიაგნოსტიკის ადვოკაცია საქართველოში დონორი: Treatment A...

2020-03-25
2016: ჰოლისტური ზრუნვისა და რეაბილიტაციის მოდელების განვითარება საქართველოში


გერმანული ფონდის „Bread for the World“ (BfdW) დაფინანსებით და “კონს...

2014-2017: ნარკოდანაშაულზე გასამართლებულ პირთა უფლებებისთვის


ნარკოდანაშაულზე გასამართლებულ პირთა უფლებებისთვის ფონდი "ღია საზოგადოება საქართველ...

2013-2015: ჩანაცვლებითი თერაპიის ხელმისაწვდომი და მაღალხარისხიანი პროგრამები - წინაპირობა წარმატებული და ეფექტური მკურნალობისათვის


 2013-2015: მკურნალობის მზაობის საერთაშორისო კოალიცია (ITPC) პროექტის სახელწოდება: ჩ...

2013-2015: ევროკავშირი (EC 5), EIDHR/2013/315-157- „მტკიცებულებებზე დამყარებული ჩარევა წამალდამოკიდებულთა უფლებების დასაცავად საქართველოში“


გეოგრაფიული არეალი: თბილისი, კახეთი, შიდა ქართლი, იმერეთი, სამეგრელო, გურია, აჭარა. პარტნიორი: ...

2013-2015: ვაგრძელებთ წინსვლას: საქართველოში მტკიცებულებებზე დამყარებული ნარკო და ჯანდაცვის პოლიტიკის ადვოკატირება ნარკოტიკების მომხმარებლებთან მიმართებაში


 2013-2015: ღია საზოგადოების ფონდი /ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოპროექტის სახელწოდ...

იანვარი 2013-ივნისი 2013: გლობალური პროექტების განმახორცილელებელი ცენტრი (გლობალური ფონდი)


პროექტის მიზანია ნარკოტიკის ინექციურ მომხმარებლებს (ნიმ) შორის აივ/შიდსის პროფილაქტიკა და მართვა&nbs...

2012-2013: ღია საზოგადოების ფონდი /ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო ზიანის შემცირების საქართველოს ქელი


პროექტის მიზანია ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელისა და მისი წევრი ორიგანიზაციების შესაძლებლობების...

2012-2014 აივ-ინფექციის პროფილაქტიკის ეფექტური სტრატეგიის შემუშავება ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფებისთვის


გეოგრაფიული არეალი: უკრაინა, სასომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო, მოლდოვა, ბელორუსი, რუსეთის ფედ...

2012-2014: ევროკავშირი (EC3), DCI-SANTE/2011/260/549 არასამთავრობო სექტორის გაძლიერება ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალების საჭროებებზე საპასუხოდ


გეოგრაფიული არეალი: საქართველო, რუსეთი, უკრაინა, ბელორუსია, ყირგიზეთი, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი პ...

2011-2013: ევროკავშირი(EC2), EIDHR/2011/267-527 ზიანის შემცირება - რეპრესიული თუ მტკიცებულებებზე მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ინტერვენცია: გაძლიერების ხელშეწყობა, ცნობიერების ამაღლება


გეოგრაფიული არეალი: თბილისი, კახეთი, შიდა ქართლი, იმერეთი, სამეგრელო, აფხაზეთი, აჭარა.პარტნიორი...

2011-2013: ევროკავშირი (EC1) DCI-SANTE/2011/260-569 აივ პროფილაქტიკის შესაძლებლობების გაუმჯობესება


გეოგრაფიული არეალი: თბილისი, გორი, თელავი, ქუთაისი, სამტრედია, ზუგდიდი, ბათუმი პარტნიორი: ...