„აივ თვით-ტესტირების მიმღებლობის შეფასების კვლევას ნიმ და მსმ პოპულაციებში საქართველოში“.

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი, SoS პროექტის ფარგლებში, იწყებს „აივ თვით-ტესტირების მიმღებლობის შეფასების კვლევას ნიმ და მსმ პოპულაციებში საქართველოში“.
კვლევის ძირითადი მიზანია, განისაზღვროს, თუ რამდენად მისაღებია სისხლის ნიმუშისა და ნერწყვის თვით-ტესტების გამოყენება აივ ინფექციის გამოსავლენად მსმ და ნიმ პოპულაციებში საქართველოში.
კვლევაში გამოიყენება ორი ტიპის ტესტი: 1. სისხლის და 2. ნერწყვის
კვლევა ტარდება თბილისსა და რეგიონებში.
ნიმ-ების მოცვა მოხდება ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის სერვის ცენტრების მიერ, ხოლო მსმ-ები - ქსელის პარტნიორი ორგანიზაციების „თანადგომასა“ და „თანასწორობის მოძრაობას“ მიერ.

იწყება მონაწილეთა რეკრუტირება. წინასწარ განსაზღვრული ჩართვის კრიტერიუმების მიხედვით, სოციალური მუშაკები აუთრიჩის, ასევე დაწესებულების ბაზაზე სხვა სერვისების მისაღებად მოსულ ბენეფიციარებს გადასცემენ თვით-ტესტებს და ავსებენ კითხვას ძირითადი დემოგრაფიული მონაცემების შესახებ. 2 კვირის ვადაში სოციალური მუშაკი ურეკავს კვლევის მონაწილეს და აგროვებს ინფორმაციას თვით-ტესტირების ჩატარების გამოცდილების შესახებ. კვლევის სუბიექტების ანონიმურობა და კონფიდენციალურობა დაცულია. მოხდება მათი უზრუნველყოფა პრე და პოსტ-კონსულტირების ბარათებით, ასევე იფუნქციონირებს მათთვის ცხელი ხაზი.

 გვაქვს მოლოდინი, რომ ტესტირების ეს მეთოდი მისაღები იქნება მოწყვლადი პოპულაციების წარმომადგენლებისათვის და შევძლებთ ისეთ ბენეფიციარებთან წვდომას, რომლებიც უარს ამბობენ პროვაიდერის მიერ ჩატარებულ ტესტირებაზე.
ვფიქრობთ, რომ მომავალში აღნიშნული მოდელის ფართოდ დანერგა ხელს შეუწყობს აივ ახალი შემთხვევების გამოვლენას.

 

 
ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების კამპანია 2012

ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების კამპა...

ტენდერი  ვებ-გვერდის განახლების მომსახურებისთვის

ტენდერი  ვებ-გვერდის განახლების მომსახურ...

REAct -ის 2021 წლის ანგარიში

REAct -ის 2021 წლის ანგარიში...

„შტატებში ქართველი მიგრანტების ზედოზირებით გარდაცვალების რიცხვი შეფაშფოთებელია“ - სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რომელსაც სურათის შეცვლა შეუძლია

„შტატებში ქართველი მიგრანტების ზედოზირებ...

ევროპის ტესტირების კვირეული

ევროპის ტესტირების კვირეული...

მედიკამენტით მხარდაჭერილი თერაპია - მეთადონი

მედიკამენტით მხარდაჭერილი თერაპია - მეთა...

N5 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N5 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

 საინფორმაციო შეხვედრა N17 პენიტენციური დაწესებულებაში

საინფორმაციო შეხვედრა N17 პენიტენციური ...

რეაქტის 2021 წლის სრული ანგარიში

რეაქტის 2021 წლის სრული ანგარიში...