„აივ თვით-ტესტირების მიმღებლობის შეფასების კვლევას ნიმ და მსმ პოპულაციებში საქართველოში“.

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი, SoS პროექტის ფარგლებში, იწყებს „აივ თვით-ტესტირების მიმღებლობის შეფასების კვლევას ნიმ და მსმ პოპულაციებში საქართველოში“.
კვლევის ძირითადი მიზანია, განისაზღვროს, თუ რამდენად მისაღებია სისხლის ნიმუშისა და ნერწყვის თვით-ტესტების გამოყენება აივ ინფექციის გამოსავლენად მსმ და ნიმ პოპულაციებში საქართველოში.
კვლევაში გამოიყენება ორი ტიპის ტესტი: 1. სისხლის და 2. ნერწყვის
კვლევა ტარდება თბილისსა და რეგიონებში.
ნიმ-ების მოცვა მოხდება ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის სერვის ცენტრების მიერ, ხოლო მსმ-ები - ქსელის პარტნიორი ორგანიზაციების „თანადგომასა“ და „თანასწორობის მოძრაობას“ მიერ.

იწყება მონაწილეთა რეკრუტირება. წინასწარ განსაზღვრული ჩართვის კრიტერიუმების მიხედვით, სოციალური მუშაკები აუთრიჩის, ასევე დაწესებულების ბაზაზე სხვა სერვისების მისაღებად მოსულ ბენეფიციარებს გადასცემენ თვით-ტესტებს და ავსებენ კითხვას ძირითადი დემოგრაფიული მონაცემების შესახებ. 2 კვირის ვადაში სოციალური მუშაკი ურეკავს კვლევის მონაწილეს და აგროვებს ინფორმაციას თვით-ტესტირების ჩატარების გამოცდილების შესახებ. კვლევის სუბიექტების ანონიმურობა და კონფიდენციალურობა დაცულია. მოხდება მათი უზრუნველყოფა პრე და პოსტ-კონსულტირების ბარათებით, ასევე იფუნქციონირებს მათთვის ცხელი ხაზი.

 გვაქვს მოლოდინი, რომ ტესტირების ეს მეთოდი მისაღები იქნება მოწყვლადი პოპულაციების წარმომადგენლებისათვის და შევძლებთ ისეთ ბენეფიციარებთან წვდომას, რომლებიც უარს ამბობენ პროვაიდერის მიერ ჩატარებულ ტესტირებაზე.
ვფიქრობთ, რომ მომავალში აღნიშნული მოდელის ფართოდ დანერგა ხელს შეუწყობს აივ ახალი შემთხვევების გამოვლენას.

 

 
აივ თვითტესტირების ოპერაციული კვლევის პირველი ეტაპი წარმატებით დასრულდა

აივ თვითტესტირების ოპერაციული კვლევის პი...

შპრიცებისა და ნემსების პროგრამის ბენეფიციართა შორის ჩატარებული რაოდენობრივი კვლევის მონაცემთა ანალიზის შედეგები (2019)

შპრიცებისა და ნემსების პროგრამის ბენეფიც...

EWMI/ACCESS სწრაფი რეაგირების საგრანტო კონკურსში „იმოქმედე ახლა“

EWMI/ACCESS სწრაფი რეაგირების საგრანტო კ...

ნარკოტიკული საშუალებების ოდენობების ცვლილების დამტკიცების მიზნით იურიდიული კომიტეტის სხდომა

ნარკოტიკული საშუალებების ოდენობების ცვლი...

COVID-19, აივ ინფექციის პრევენცია, მკურნალობა და მოვლა ნარკოტიკების მომხმარებლებში

COVID-19, აივ ინფექციის პრევენცია, მკურნ...

ქსელის წესდება და დოკუმენტები

ქსელის წესდება და დოკუმენტები...

საქართველოს ნარკოპოლიტიკის მუზეუმი/ექსპოზიცია (2019-2020)

საქართველოს ნარკოპოლიტიკის მუზეუმი/ექსპო...

N4 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N4 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

აივ ინფექცია ნარკოტიკების მომხმარებლებში

აივ ინფექცია ნარკოტიკების მომხმარებლებში...