თანასწორი-თანასწორს პრინციპზე დაფუძნებულ ინტერვენციის რაოდენობრივი კვლევის მონაცემთა ანალიზის შედეგები (2019)


თითქმის ყოველწლიურად, 2010 წლიდან, ტარდება თთპდ ინტერვენცია, რომელსაც თან სდევს მონაცემთა შეგროვება....

2020-03-24
შპრიცებისა და ნემსების პროგრამის ბენეფიციართა შორის ჩატარებული რაოდენობრივი კვლევის მონაცემთა ანალიზის შედეგები (2019)


გიზიარებთ, 2019 წლის კვლევის შედეგებს.  კვლევის მიზანია, შეისწავლოს ნიმ ბენეფიციართა ნარკოტიკე...

2020-03-18