აივ თვით-ტესტირების მიმღებლობა მსმ და ნიმ პოპულაციებში საქართველოში: ოპერაციული კვლევა


ეს პუბლიკაცია მომზადებულია ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის მიერ და გამოაქვეყნებულია რეგ...

2021-06-29
აივ თვით-ტესტირების მეთოდური სახელმძღვანელო


"ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის" მიერ შემუშავდა "აივ თვით-ტესტირების მეთოდური სახელმძვანელო ნა...

2021-06-29
შპრიცების და ნემსების პროგრამის ბენეფიციართა ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებული ქცევის, აივ-შიდსის და C ჰეპატიტის შესახებ ცოდნის დონის და ტესტირების პრაქტიკის შეფასება საქართველოს 10 ქალაქში 2017


კვლევის ანგარიში...

2021-02-19
თანასწორი-თანასწორს პრინციპზე დაფუძნებულ ინტერვენციის რაოდენობრივი კვლევის მონაცემთა ანალიზის შედეგები (2019)


თითქმის ყოველწლიურად, 2010 წლიდან, ტარდება თთპდ ინტერვენცია, რომელსაც თან სდევს მონაცემთა შეგროვება....

2020-03-24
შპრიცებისა და ნემსების პროგრამის ბენეფიციართა შორის ჩატარებული რაოდენობრივი კვლევის მონაცემთა ანალიზის შედეგები (2019)


გიზიარებთ, 2019 წლის კვლევის შედეგებს.  კვლევის მიზანია, შეისწავლოს ნიმ ბენეფიციართა ნარკოტიკე...

2020-03-18