კამპანია ქალი მომხმარებლების უფლებებისათვის

ქალთა საკითხებზე მომუშავე ჯგუფმა დაგეგმა სარვამარტო აქცია, რომელიც საქართველოს 3 ქალაქში გაიმართა (თბილისი, გორი და ზუგდიდი). 5 წევრი ორგანიზაცია ჩაერთო ქსელური აქციის განხორციელებაში. გაიმართა შეხვედრები, ფილმის ჩვენებები და ექიმთან და ვიზაჟისტთან კონსულტაციები. აქციაში მონაწილეობა მიიღო 54-მა ქალმა - აქტიურმა და ყოფილმა მომხმარებლებმა, პრობაციონერებმა და პატიმრებმა.

ამ შეხვედრებმა ცხადყო, რომ ქალი მომხმარებელებისთვის სერვისების ნაკლებობაა. გადაწყდა, დროპ-ინ ცენტრში ქალებისთვის ერთი დღის გამოყოფა.

ჯგუფმა ორგანიზება გაუკეთა ერთობლივ კონფერენციას, რომელიც საფუძვლად დაედო ეროვნულ კამპანიას ნარკოტიკების ქალი მომხმარებლების უფლებებისთვის. მოწვეული და საერთაშორისო ორგანიზაციების მომხსენებლებთან ერთად კონფერენციას მიმართეს ევროკავშირის წარმომადგენელმა, ქალი მომხმარებლებისადმი მიმართული პროექტების განმახორციელებელმა ორგანიზაციებმა და თემის წარმომადგენელმა. კამპანიის დაწყება დაემთხვა ადამიანის უფლებების დღეს - 10 დეკემბერს.


გაეროს ნარკოტიკული საშუალებების კომისიის (CND2021)ფარგლებში გაიმართება ვებინარი

გაეროს ნარკოტიკული საშუალებების კომისიის...

N5 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N5 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

2016: ჰოლისტური ზრუნვისა და რეაბილიტაციის მოდელების განვითარება საქართველოში

2016: ჰოლისტური ზრუნვისა და რეაბილიტაციი...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი - 2017

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

მკაცრი ნარკოპოლიტიკა ხშირად მეტ ზიანს აყენებს ქალებს

მკაცრი ნარკოპოლიტიკა ხშირად მეტ ზიანს აყ...

რა არის C ჰეპატიტი?

რა არის C ჰეპატიტი?...

REAct -ის 2020 წლის პირველი ნახევრის ანგარიში

REAct -ის 2020 წლის პირველი ნახევრის ანგ...

როგორ მოვიქცეთ დაკავების დროს?

როგორ მოვიქცეთ დაკავების დროს?...

2011-2013: ევროკავშირი (EC1) DCI-SANTE/2011/260-569 აივ პროფილაქტიკის შესაძლებლობების გაუმჯობესება

2011-2013: ევროკავშირი (EC1) DCI-SANTE/2...