შიდსის მსოფლიო დღის კამპანია

წლევანდელი კამპანია PTF-ის ეგიდით გაიმართა 1 დეკემბერს. მოხდა ორგანიზაციების გეგმების გაზიარება და კოორდინაცია. პროცესს ამჯერად სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროც შეუერთდა. ორგანიზაციების მიერ დაიგეგმა და განხორციელდა არერთი ღონისძიება: გამოფენები, მრგვალი მაგიდები, კონცერტები, ტესტირების აქციები, ფილმის ჩვენებები და სხვა მრავალი.

 

ერთობლივი ღონისძიება 1 დეკემბერს თბილისში გაიმართა, მასში მონაწილეობა მიიღეს მთავრობის წევრებმა, დონორმა ორგანიზაციებმა და სამოქალაქო აქტივისტებმა. ღონისძიება მოეწყო თბილისში, მწერალთა სახლში.  


ამერიკული კომპანია გილეადის განცხადება საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამასთან დაკავშირებით

ამერიკული კომპანია გილეადის განცხადება ს...

ნარკოტიკული საშუალებების ოდენობების ცვლილების დამტკიცების მიზნით იურიდიული კომიტეტის სხდომა

ნარკოტიკული საშუალებების ოდენობების ცვლი...

COVID-19- ის გავლენა ზიანის შემცირების სერვისის უზრუნველყოფაზე: შედარებითი ანალიზი

COVID-19- ის გავლენა ზიანის შემცირების ს...

თანამშრომლები

თანამშრომლები...

აივის თვით-ტესტის გამოწერა ახლა თვითტესტის საიტიდან არის შესაძლებელი

აივის თვით-ტესტის გამოწერა ახლა თვითტესტ...

პროექტი სიგმა

პროექტი სიგმა ...

ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების კამპანია 2013

ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების კამპა...

„აივ თვით-ტესტირების მიმღებლობის შეფასების კვლევას ნიმ და მსმ პოპულაციებში საქართველოში“.

„აივ თვით-ტესტირების მიმღებლობის შეფასებ...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი - 2017

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...