განცხადება 5 ივლისის განვითარებული მოვლენების შესახებ

„ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი“ ეხმაურება 5 ივლისს განვითარებულ მოვლენებს და კატეგორიულად გმობსძალადობასა და აგრესიას სამოქალაქო აქტივისტების, ჟურნალისტებისა, უმცირესობების და საზოგადოების ნებისმიერიწევრის მიმართ.

 

სოლიდარობას ვუცხადებთ ადამიანებს, რომელთაც შეეზღუდათ, საქართველოს კონსტიტუციითა გარანტირებული, აზრისსაჯაროდ გამოხატვის უფლება, რაც ქვეყნის დემოკრატიულობის ფუნდამენტია.

 

REAct- ადამიანის უფლებების სისტემაში, ყოველთვიურად რეგისტრირდება ქეისები მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების დარღვევის შესახებ, ანგარიშებზე დაყრდნობით კი, ნათლად ჩანს, რომ ქვეყანაში უმცირესობების უფლებები არ არის დაცული.

 

მოვუწოდებთ სახელმწიფოს, რომ მიიღოს შესაბამისი ზომები.

#არაძალადობას


ცვლილებები იწყება შენით - სტიგმა შენს გარჩემო

ცვლილებები იწყება შენით - სტიგმა შენს გა...

აივ თვითტესტირების ოპერაციული კვლევის პირველი ეტაპი წარმატებით დასრულდა

აივ თვითტესტირების ოპერაციული კვლევის პი...

განცხადება

განცხადება...

საინფორმაციო შეხვედრა N5 ქალთა პენიტენციური დაწესებულებაში

საინფორმაციო შეხვედრა N5 ქალთა პენიტენცი...

თანასწორობა - როგორ მივედით აქამდე

თანასწორობა - როგორ მივედით აქამდე...

ასოციაცია ,,HERA XXI”-ის დისტანციური სერვისები

ასოციაცია ,,HERA XXI”-ის დისტანციური სერ...

ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების კამპანია 2012

ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების კამპა...

იანვარი 2013-ივნისი 2013: გლობალური პროექტების განმახორცილელებელი ცენტრი (გლობალური ფონდი)

იანვარი 2013-ივნისი 2013: გლობალური პროე...

ტენდერი  ვებ-გვერდის განახლების მომსახურებისთვის

ტენდერი  ვებ-გვერდის განახლების მომსახურ...