განცხადება!

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი, რომელიც აერთიანებს 26 წევრ ორგანიზაციას, შეშფოთებას გამოხატავს საქართველოს პარლამენტში მმართველი პარტიის მიერ ინიცირებული რუსულ კანონის მიღების მცდელობასთან დაკავშირებით. უპირველეს ყოვლისა ეს კანონი ნეგატიურ გავლენას მოახდენს მოწყვლადი ჯგუფების მდგომარეობაზე, ვინაიდან მათთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სერვისების მიწოდება ქვეყანაში სწორედ საერთაშორისო დონორების მხარდაჭერით ხორციელდება.
 
წარმოდგენილი ინიციატივის თანახმად არასამთავრობო ორგანიზაციები ვალდებული იქნებიან დარეგისტრირდნენ უცხო ქვეყნის აგენტებად, რაც გახდება საფუძველი სახელმწიფო კონტროლის გაძლიერების, შესაბამისად გაიზრდება რისკები ნებისმიერი კეთილშობილური მიზნით შემოსული დონორული დაფინანსების დაბლოკვის, რაც არ უნდა მნიშვნელოვანი იყოს ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის, მაგრამ არ იქნება ხელისუფლების ინტერესში. ხელისუფალი, სურვილის შემთხვევაში ნებისმიერ დროს შეძლებს მოახდინოს მისთვის არასასურველი არასამთავრობო ორგანიზაციის დისკრედიტაცია და საერთოდ გააქროს ის სამოქალაქო პლატფორმიდან.
 
ხელისუფალს უჩნდება შესაძლებლობა ხელი მიუწვდებოდეს ისეთ ინფორმაციებზე, რომელიც შეიცავს პერსონალურ მონაცემებს, მედიასაშუალებებს შეიძლება მოუწიოთ ინფორმაციის წყაროს დასახელება, ხელი შეეშლება ჟურნალისტტური გამოძიებების ჩატარებას, რაც საბოლოოდ შესაძლოა აღმოჩნდეს კორუფციის და საჯარო მოხელეების კრიმინალურ გარიგებების ხელშემწყობი.

საკოორდინაციო შეხვედრა რეაქტორებთან

საკოორდინაციო შეხვედრა რეაქტორებთან...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

ზიანის შემცირების სერვის ცენტრები აგრძელებენ მუშაობას

ზიანის შემცირების სერვის ცენტრები აგრძელ...

მედიკამენტით მხარდაჭერილი თერაპია - მეთადონი

მედიკამენტით მხარდაჭერილი თერაპია - მეთა...

ქსელის წესდება და დოკუმენტები

ქსელის წესდება და დოკუმენტები...

უფასო იურიდიული მომსახურება REAct-ის იმპელემნტაციის ფარგლებში

უფასო იურიდიული მომსახურება REAct-ის იმპ...

რეგიონული შეხვედრა

რეგიონული შეხვედრა ...

C ჰეპატიტის კამპანია 2013

C ჰეპატიტის კამპანია 2013...

REAct -ის 2023 წლის ანგარიში

REAct -ის 2023 წლის ანგარიში...