რა არის ოპიოიდებით ჩანაცვლებითინ თერაპია?

რა არის ოპიოიდებით ჩანაცვლებითინ თერაპია? ბროშურა პროექტის: „ოპიოიდებით ჩანაცვლებითი მკურნალობის ხელმისაწვდომობის ადვოკატირება პენიტენციურ სისტემაში“ ფარგლებში შეიქმნა, რომელსაც ახორციელდება დამოკიდებულების კვლევითი ცენტრი – „ალტერნატივა ჯორჯია“, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) და,,კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი“ . ამ დოკუმენტში თქვენ გაეცნობით ძირითად ინფორმაციას ოპიოიდებით ჩანაცვლების თერაპიის შესახებ. თქვენ შეგიძლიათ გაიგოთ, თუ რა არის ოპიოიდებით ჩანაცვლების თერაპია, როგორ მუშაობს, ის, რა ძირითადი მახასიათებლები და გვერდითი მოვლენები აქვს მას; ბროშურაში ასევე გაეცნობით, თუ როგორ შეიძლება პროგრამით სარგებლობა; რა კრიტერიუმებით ხორციელდება პროგრამაში ჩართვა და მკურნალობა. აქვე შეგიძლიათ მიიღოთ ინფორმაცია იმ სერვისცენტრების შესახებ, სადაც შეგიძლიათ პროგრამით სარგებლობა.

 

იხილეთ ბროშურა

 

https://bit.ly/3tCEP9z

 


  

   "ნარკო პოლიტიკა  EECA- ში: გავლენა ეკ...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი - 2016

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

როგორ მოვიქცეთ დაკავების დროს?

როგორ მოვიქცეთ დაკავების დროს?...

C ჰეპატიტის კამპანია

C ჰეპატიტის კამპანია...

შპრიცების და ნემსების პროგრამის ბენეფიციართა ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებული ქცევის, აივ-შიდსის და C ჰეპატიტის შესახებ ცოდნის დონის და ტესტირების პრაქტიკის შეფასება საქართველოს 10 ქალაქში 2017

შპრიცების და ნემსების პროგრამის ბენეფიცი...

შემცირების საქართველოს ქსელის ახალ გამგეობა

შემცირების საქართველოს ქსელის ახალ გამგე...

ცვლილება იწყება შენით - სტიგმა/დისკრიმინაცია ნარკოტიკების მოხმარებელთა მიმართ

ცვლილება იწყება შენით - სტიგმა/დისკრიმინ...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

REAct-ის იმპლემენტაცია საქართველოში

REAct-ის იმპლემენტაცია საქართველოში ...