ევროპული ონლაინ კვლევა ნარკოტიკების შესახებ

EMCDDA ახორციელებს COVID-19– ის გავლენის შეფასებას ევროპასა და მეზობელ ქვეყნებში ნარკოტიკების მოხმარების, ზიანის და ნარკოსცენის შესახებ.

კვლევის მიზნობრივი ჯგუფს ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები შეადგენენ.

იყენებთ ნარკოტიკებს? რა გავლენა მოახდინა COVID-19– მა თქვენს ნარკოტიკების მოხმარებაზე?
გვიამბეთ ამის შესახებ, უპასუხეთ ამ მოკლე ონლაინ გამოკითხვას.
ანონიმურად, სწრაფად და უსაფრთხოდ!

 

გაგვიზიარეთ თქვენი გამოცდილება.

კითხვარი რუსულ ენაზე


https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Mini-EWSD-COVID-19?surveylanguage=RU


გილოცავთ ახალ წელს!

გილოცავთ ახალ წელს!...

კამპანია ქალი მომხმარებლების უფლებებისათვის 2013

კამპანია ქალი მომხმარებლების უფლებებისათ...

2012-2014: ევროკავშირი (EC3), DCI-SANTE/2011/260/549 არასამთავრობო სექტორის გაძლიერება ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალების საჭროებებზე საპასუხოდ

2012-2014: ევროკავშირი (EC3), DCI-SANTE/...

ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხმარებლებისთვის აივ პრევენციული სერვისის მიწოდება

ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხმარებლებ...

მედიკამენტით მხარდაჭერილი თერაპია - სუბუტექსი (ბუპრენორფინი)

მედიკამენტით მხარდაჭერილი თერაპია - სუბუ...

შიდსის მსოფლიო დღის კამპანია

შიდსის მსოფლიო დღის კამპანია...

COVID-19, აივ ინფექციის პრევენცია, მკურნალობა და მოვლა ნარკოტიკების მომხმარებლებში

COVID-19, აივ ინფექციის პრევენცია, მკურნ...

უფასო იურიდიული მომსახურება REAct-ის იმპელემნტაციის ფარგლებში

უფასო იურიდიული მომსახურება REAct-ის იმპ...

ზიანის შემცირების სერვისები Covid -19 პანდემიის პერიოდში

ზიანის შემცირების სერვისები Covid -19 პა...