საქართველოში ნიმ კოჰორტული კვლევა C ჰეპატიტის ინციდენტობის განსაზღვრის მიზნით (2018-2023)

აღნიშნული კვლევა მიმდინარეობს 2018 წლის  ნოემბრიდან ზიანის შემცირების ქსელსა და  კლინიკა ,,ჰეპას“ შორის თანამშრომლობის საფუძველზე. კოჰორტული კვლევა ხორციელდება თბილისში ზიანის შემცირების 3 სერვის ცენტრში: ,,ჰეპა+“, ,,აკესო“ და ,,ახალი გზა“, სადაც  შიდსთან, ტუბერკულოზთან და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდის დაფინანსებით ხორციელდება  აივ/შიდსის  პრევენციის პროგრამა.

ამ ეტაპზე დასრულებულია პირველი ტალღა და ნაწილობრივ მეორე ტალღა.

 

კვლევის დაფინანსება

კვლევა  დაფინანსებულია  აშშ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის (CDC) მიერ.

ბოლო რამოდენიმე თვის მანძილზე კვლევა შეჩერებულია დაფინანსების დაყოვნების გამო, თუმცა განახლდება 2020 წლის გაზაფხულზე.

 

კვლევის სპეციფიური ამოცანები:

  1. ნიმ-ში HCV ინფექციის პრევალენტობის და ინციდენტობის და მათი რისკ ფაქტორების დადგენა
  2. ახალი ინფექციის განმსაზღვრელი ე.წ. ლაბორატორიულ ტესტზე დაფუძნებული ალგორითმის (RITA) ვალიდირება HCV ინფექციის ინციდენტობის არაპირდაპირი განსაზღვრისთვის
  3. HCV პოზიტიური ნიმ-ის C ჰეპატიტის მკურნალობისა და მოვლის კლინიკურ სერვისებში ჩართულობის და მკურნალობის გამოსავლების შეფასება
  4. „ლუგარის“ ცენტრის HCV ინფექციაზე კვლევითი პოტენციალის გაძლიერების ხელშეწყობა

 

პერიოდი: 2018-2023


ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

მედიკამენტით მხარდაჭერილი თერაპია - მეთადონი

მედიკამენტით მხარდაჭერილი თერაპია - მეთა...

ევროპის ტესტირების კვირეული

ევროპის ტესტირების კვირეული...

შპრიცებისა და ნემსების პროგრამის ბენეფიციართა შორის ჩატარებული რაოდენობრივი კვლევის მონაცემთა ანალიზის შედეგები (2019)

შპრიცებისა და ნემსების პროგრამის ბენეფიც...

2011-2013: ევროკავშირი (EC1) DCI-SANTE/2011/260-569 აივ პროფილაქტიკის შესაძლებლობების გაუმჯობესება

2011-2013: ევროკავშირი (EC1) DCI-SANTE/2...

რა არის ზედოზირება?

რა არის ზედოზირება?...

C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამა

C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრ...

მკაცრი ნარკოპოლიტიკა ხშირად მეტ ზიანს აყენებს ქალებს

მკაცრი ნარკოპოლიტიკა ხშირად მეტ ზიანს აყ...

წლიური ანგარიში - 2019

წლიური ანგარიში - 2019...