2011-2013: ევროკავშირი (EC1) DCI-SANTE/2011/260-569 აივ პროფილაქტიკის შესაძლებლობების გაუმჯობესება

გეოგრაფიული არეალი: თბილისი, გორი, თელავი, ქუთაისი, სამტრედია, ზუგდიდი, ბათუმი

პარტნიორი: ტრენინგებისა და კონსულტაციის ცენტრი (CTC), ზიანის შემცირების ევრაზიის ქსელი (EHRN)

სექტორი: ორგანიზაციული განვითარება, ქსელური მუშაობის ხელშეწყობა, სერვისების გაუმჯობესება

პროექტის მიზნები:

  1. იანის შემცირების საქართველოს ქსელის მენეჯმენტისა და ოპერაციული შესაძლებლობების განვითარება;
  2. იანის შემცირების საქართველოს ქსელის  წევრ ორგანიზაციებს შორის კოორდინაციის გაუმჯობესება და პარტნიორობის განმტკიცება;

აივ-ის პროფილაქტიკისა და ზიანის შემცირების  სხვა სერვისების ხარისხის გაუმჯობესება  საქართველოში.


ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების კამპანია 2013

ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების კამპა...

ბმულები და რესურსები

ბმულები და რესურსები...

სპაისი

სპაისი...

...

უფასო იურიდიული მომსახურება REAct-ის იმპელემნტაციის ფარგლებში

უფასო იურიდიული მომსახურება REAct-ის იმპ...

C ჰეპატიტის მკურნალობის და დიაგნოსტიკის ადვოკაცია საქართველოში (2018-2019)

C ჰეპატიტის მკურნალობის და დიაგნოსტიკის ...

N9 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N9 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

C ჰეპატიტის კამპანია 2014

C ჰეპატიტის კამპანია 2014...

ზიანის შემცირების სერვისები Covid -19 პანდემიის პერიოდში

ზიანის შემცირების სერვისები Covid -19 პა...